Фото объектов под сметы

Смета-на-фасад-здания

Смета на ВМА

Смета на ВМА 2

Смета на Дачу А М

Смета на дачу дурново

Смета на дачу Дурново 2

Смета на монтаж фундамента

Смета на реконструкцию помешения